TOBREX 3 mg/ml x 1 Mareste

TOBREX 3 mg/ml x 1

W63542001

Produs nou

Tratamentul infecţiilor externe ale ochiului şi anexelor sale, cauzate de microorganisme sensibile la tobramicină la adulţi şi copii cu vârsta de 1 an sau peste.

Mai multe detalii

Se elibereaza din farmacie pe baza de prescriptie medicala

7,50 lei cu TVA

Adauga la lista dorintelor

 • Indicații

  Tratamentul infecţiilor externe ale ochiului şi anexelor sale, cauzate de microorganisme sensibile la tobramicină la adulţi şi copii cu vârsta de 1 an sau peste.

  Dozaj

  Pentru uz oftalmic.

  Utilizarea la adolescenţi şi adulţi, inclusiv vârstnici

  În afecţiunile uşoare şi moderate, doza este de una sau două picături instilate în sacul/sacii conjunctival/conjunctivali al ochiului/ochilor afectat/afectaţi la interval de patru ore.

  În afecţiunile severe, doza este de una sau două picături instilate în sacul/sacii conjunctival/conjunctivali al ochiului/ochilor afectat/afectaţi din oră în oră, până se constată o ameliorare; apoi se reduc progresiv dozele. Ca şi în cazul altor antibiotice, se va urmări în mod adecvat răspunsul la tratament.

  Durata tratamentului este de regulă 7-10 zile.

  După administrare, se recomandă închiderea uşoară a pleoapelor şi ocluzia nazolacrimală. Aceasta poate reduce absorbţia sistemică a medicamentelor administrate oftalmic, având ca rezultat scăderea reacţiilor adverse sistemice.

  Dacă se utilizează mai mult de un medicament cu administrare topică oftalmică, celelalte medicamente trebuie administrate separat la interval de 10-15 minute.

  Utilizarea la copii şi adolescenţi

  TOBREX picături oftalmice, soluţie poate fi utilizat la copii cu vârsta de 1 an sau peste, la aceeaşi doză ca la adulţi. Datele disponibile în prezent sunt descrise la pct. 5.1. Siguranţa şi eficacitatea la copii cu vârstă sub 1 an nu au fost stabilite şi nu există date disponibile.

  Utilizarea în insuficienţa hepatică şi renală

  TOBREX nu a fost studiat la aceste categorii de pacienţi. Totuşi, datorită absorbţiei sistemice scăzute a tobramicinei după administrarea topică a acestui medicament, nu este necesară ajustarea dozelor.

  Mod de administrare

  Pentru a evita contaminarea picurătorului şi a soluţiei, se va evita atingerea acestuia de pleoape, suprafeţe învecinate sau alte suprafeţe.

  Dacă după îndepărtarea capacului sigiliul este desprins, îndepărtați-l înainte de a utiliza medicamentul.

  Contraindicații

  Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

  Atenționări

  La unii pacienţi poate să apară hipersensibilitate după administrarea topică a aminoglicozidelor, care se manifestă de obicei prin prurit al pleoapelor, edem, eritem conjunctival. Dacă apare o reacţie de hipersensibilitate, se va întrerupe administrarea produsului.

  Poate apărea deasemenea sensibilitatea încrucișată la alte aminoglicozide. De asemenea, trebuie luată în considerare posibilitatea ca pacienții care devin sensibili la tobramicină administrată topic să fie sensibili și la alte aminoglicozide administrate topic și/sau sistemic.

  În cazul pacienților cărora li s-au administrat sistemic aminoglicozide au fost raportate reacții adverse severe, inclusiv neurotoxicitate, ototoxicitate și nefrotoxicitate. Administrarea concomitentă trebuie realizată cu precauție.

  Ca şi în cazul altor antibiotice, administrarea îndelungată a tobramicinei poate duce la proliferarea microorganismelor rezistente, inclusiv a fungilor. În caz de suprainfecție trebuie administrat tratament adecvat.

  Purtarea lentilelor de contact nu este recomandată în condiţiile existenţei unei infecţii oculare.

  TOBREX conține clorură de benzalconiu, care poate cauza iritaţii oculare şi este ştiut faptul că poate decolora lentilele de contact moi. Se recomandă evitarea contactului cu lentile de contact moi. În cazul în care pacienților le este permis sa poarte lentile de contact, aceștia trebuie instruiți să îndepărteze lentilele de contact înainte de administrarea acestui produs şi să aştepte cel puțin 15 minute înainte de a-şi reaplica lentilele de contact.

  Interacțiuni

  Nu au fost raportate interacțiuni relevante din punct de vedere clinic în cazul administrării topice oftalmice. Nu au fost realizate studii privind interacțiunea.

  Au fost raportate interacţiuni după administrarea sistemică a tobramicinei. Totuşi, absorbţia sistemică a tobramicinei după administrare topică oftalmică este atât de scăzută, încât riscul apariţiei interacţiunilor este minim.

  În cazul utilizării concomitente a mai multor medicamente cu administrare topică oftalmică, celelalte medicamente trebuie administrate separat la interval de 5 minute. Unguentele oftalmice vor fi ultimele administrate.

  Sarcina

  Nu a fost stabilită siguranţa utilizării în timpul sarcinii şi în perioada alăptării la om. Fertilitatea

  Nu au fost efectuate studii care să evalueze efectul administrării topice oftalmice a TOBREX asupra

  fertilității la om.

  Sarcina

  Nu există sau există date limitate privind administrarea topică oftalmică a tobramicinei la femei în perioada de sarcină. Studiile la animale au demonstrat toxicitate reproductivă.

  Un studiu în care au fost administrate aminoglicozide (inclusiv tobramicină) oral şi parenteral a arătat că nu există un risc de afectare a fătului. Totuşi, aminoglicozidele traversează bariera placentară, iar efectele

  asupra fătului şi nou-născutului trebuie luate în considerare dacă o aminoglicozidă se administrează în timpul sarcinii. Deşi nu există dovezi concludente că aminoglicozidele prezintă risc teratogen, ototoxicitate sau nefrotoxicitate asupra fătului, trebuie presupus faptul că aceste efecte sunt posibile (vezi pct. 5.3.).

  TOBREX se poate administra în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial de acţiune asupra fătului.

  Alăptarea

  Tobramicina administrată în tratament sistemic la om trece în lapte în cantităţi care pot duce la un risc de afectare a sugarului. Nu se cunoaşte dacă tobramicina administrată topic oftalmic se excretă în laptele matern. Existența unui risc de afectare a sugarului nu poate fi exclusă.

  După administrarea topică a TOBREX, expunerea sistemică este scăzută, riscul este considerat scăzut, dar acestea trebuie avute în vedere la prescrierea produsului la femei care alăptează.

  Deoarece multe medicamente se excretă în laptele uman, se va considera întreruperea alăptatului pe perioada administrării TOBREX.

  Condus auto

  TOBREX nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

  Înceţoşarea tranzitorie a vederii sau alte tulburări ale vederii pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Dacă după administrare apare înceţoşarea vederii, pacientul trebuie să aştepte până când vederea revine la normal înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

  Reacții adverse

  Rezumatul profilului de siguranță

  În studiile clinice, cele mai frecvente reacții adverse raportate au fost hiperemia oculară și disconfortul ocular, înregistrate la aproximativ 1,4% și 1,2% din pacienți.

  Tabelul reacțiilor adverse

  Următoarele reacții adverse au fort raportate în cadrul studiilor clinice cu TOBREX, acestea fiind clasificate conform următoarei convenții: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000) și foarte rare (<1/10000). În cadrul fiecărei categorii de frecvență reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității.

  Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe Reacții adverse
  Tulburări ale sistemului imunitar Mai puțin frecvente: hipersensibilitate
  Tulburări ale sistemului nervos Mai puțin frecvente: cefalee
  Tulburări oculare Frecvente: disconfort ocular, hiperemie oculară Mai puțin frecvente: keratită, abraziune corneeană, deteriorare a vederii, încețoșarea vederii, eritem al pleoapei, edem conjunctival, edem al pleoapei, durere oculară, xeroftalmie, secreții oculare, prurit ocular, creșterea secreției lacrimale,
  Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Mai puțin frecvente: urticarie, dermatită, madaroză, leucodermie, prurit, xerozis.

  Alte reacții adverse identificate în perioada ulterioară comercializării sunt prezentate mai jos, Frecvența lor nu poate fi estimată din datele disponibile.

  Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe Reacții adverse
  Tulburări oculare iritație oculară, prurit al pleoapelor, alergie oculară
  Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat erupție cutanată

  În cazul pacienților cărora li s-au administrat sistemic tobramicină au fost raportate reacții adverse severe, inclusiv neurotoxicitate, ototoxicitate și nefrotoxicitate (vezi pct. 4.4).

  La unii pacienţi poate să apară hipersensibilitate după administrarea topică a aminoglicozidelor (vezi pct. 4.4).

  Raportarea reacţiilor adverse suspectate

  Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

  Supradozaj

  Datorită caracteristicilor acestui medicament, nu sunt de aşteptat efecte toxice în caz de supradozaj ocular sau în cazul ingestiei accidentale a conținutului flaconului.

  Semnele şi simptomele clinice aparente ale unei supradozări a TOBREX (keratită punctată, eritem, lăcrimare intensă, edem şi prurit palpebral) pot fi similare cu reacţiile adverse observate la unii pacienţi.

  O supradoză topică de TOBREX poate fi îndepărtată din ochi cu apă călduţă.

  Proprietăți farmacodinamice

  Grupa farmacoterapeutică: produse oftalmologice; antiinfecţioase; antibiotice, codul ATC: S01AA12.

  Tobramicina este o aminoglicozidă produsă de Streptomyces tenebrarius, cu proprietăţi similare gentamicinei.

  Tobramicina este un antibiotic bactericid care acţionează prin inhibarea agregării şi sintezei polipeptidelor în ribozomi prin fixare de subunităţile ribozomale 30 S.

  Spectrul de activitate antibacteriană

  Pentru diferenţierea microrganismelor sensibile de cele moderat sensibile, şi a celor moderat sensibile de cele rezistente, sunt propuse următoarele valorile critice ale CMI: S≤4 mg/ml, R≥8 mg/ml.

  Prevalenţa rezistenţei dobândite a speciilor selectate poate varia geografic şi în funcţie de timp, fiind recomandabilă accesarea informaţiilor locale referitoare la rezistenţă, în special în cazul tratamentului unor infecţii grave. Aceste informaţii oferă o orientare aproximativă asupra probabilităţii ca un microorganism să fie sau să nu fie sensibil la TOBREX X.

  În cele ce urmează, sunt prezentate numai speciile bacteriene care sunt cel mai frecvent responsabile de apariţia infecţiilor oculare externe, cum este conjunctivita.

  Microorganismele patogene obţinuţi din infecţiile superficiale ale ochiului tratate cu succes în studiile clinice sunt marcate cu un asterisc în tabelul de mai jos.

  Categorii Frecvenţa rezistenţei dobândite la tobramicină în Europaa
  SPECII SENSIBILE 12 %
  Microorganisme aerobe Gram-pozitiv
  Staphylococcus aureus*(sensibil la meticilină)
  Stafilococi, coagulazo-negativi*(sensibili la
  meticilină)
  20%
  Microorganisme aerobe Gram-negativ Haemophilus influenzae*
  SPECII REZISTENTE Microorganisme aerobe Gram-pozitiv Staphylococcus species* (rezistent la meticilină b) Streptococcus pneumoniae* Streptococcus species* 64%

  a Procentul izolatelor cu rezistenţă dobândită întâlnite în Europa în studiile clinice cu TOBREX 2X.

  bFrecvenţa rezistenţei la meticilină în populaţia de stafilococi poate ajunge la 50% în unele ţări din Europa şi apare în mod special în mediul spitalicesc.

  Notă: după administrarea topică oftalmică, concentraţiile in situ sunt superioare celor plasmatice. Există unele dubii referitoare la cinetica concentraţiilor in situ, referitoare la condiţiile fizico-chimice locale care pot modifica activitatea antibiotică şi stabilitatea in situ a medicamentului.

  Alte informaţii

  Rezistenţa încrucişată cu alte aminoglicozide cum sunt gentamicină şi tobramicină se datorează posibilităţii modificării acestora de către aceleaşi enzime, adeniltransferaza şi acetiltransferaza. Aminoglicozidele pot fi totuşi sensibile şi la alte enzime modificatoare.

  Cel mai frecvent mecanism al dobândirii rezistenţei la aminoglicozide este inactivarea antibioticului prin intermediul enzimelor modificatoare plasmidice si a celor codate prin transpozoni.

  Fenotipul rezistent la beta-lactamine (de exemplu meticilină, penicilină) nu este înrudit cu fenotipul rezistent la aminoglicozide şi ambele nu sunt înrudite cu fenotipurile referitoare la virulenţă şi patogenie. Mulţi stafilococi meticilino-rezistenţi au prezentat rezistenţă la tobramicină (şi la alte antibiotice aminoglicozide). Totuşi, aceste izolate stafilococice rezistente (definite prin valorile CMI) sunt în general tratate topic cu succes cu tobramicină.

  Copii şi adolescenţi

  Peste 600 de copii şi adolescenţi au fost înrolaţi în 10 studii clinice cu tobramicină picături oftalmice, soluţie sau unguent pentru tratamentul conjunctivitei bacteriene, blefaritei sau blefaroconjunctivitei. Aceşti pacienţi au avut vârsta cuprinsă între 1 şi 18 ani. În general, profilul de siguranţă la copii şi adolescenţi a fost comparabil cu cel al pacienţilor adulţi. Datorită lipsei de date pentru copiii cu vârstă mai mică de 1 an, nu se poate face nicio recomandare privind dozele.

  Proprietăți farmacocinetice

  Tobramicina se absoarbe foarte puţin prin cornee şi conjunctivă şi cantităţi minime sunt absorbite în ochi după administrarea sa topică.

  Concentraţiile plasmatice le tobramicinei nu au fost cuantificabile la 9 din 12 pacienţi cărora li s-a administrat o picătură de suspensie oftalmică conţinând tobramicină 0,3% şi dexametazonă 0,1% în fiecare ochi, de patru ori pe zi, timp de două zile consecutiv. Concentraţia plasmatică maximă a fost de 0,25 µg/ml, valoare care este de opt ori mai mică decât concentraţia de 2 µg/ml, cunoscută ca fiind sub pragul asociat cu riscul de nefrotoxocitate.

  Tobramicina se excretă rapid şi în cantităţi mari în urină prin filtrare glomerulară, în principal nemetabolizată. Timpul de înjumătăţire plasmatic este de aproximativ două ore cu un clearance de 0,04 l/oră şi kg şi un volum de distribuţie de 0,26 l/kg. Legarea tobramicinei de proteinele plasmatice se realizează în proporţie mică, mai puţin de 10%. Biodisponibilitatea orală a tobramicinei este scăzută (<1%).

  Date preclinice de siguranţă

  Profilul de toxicitate sistemică al tobramicinei este bine stabilit. Expunerea sistemică la tobramicină în doze toxice, cu mult mai mari decât cele asociate administrării oftalmice, poate fi asociată cu nefrotoxicitate şi ototoxicitate.

  Mutagenitate

  Studiile efectuate in vitro şi in vivo cu tobramicină nu au arătat existenţa unui potenţial mutagen.

  Teratogenitate

  Tobramicina traversează bariera placentară în circulaţia fetală şi fluidul amniotic. În studiile efectuate la animale gestante, la administrarea sistemică a unor doze mari de tobramicină în perioada organogenezei, s-a constatat apariţia toxicităţii renale şi a ototoxicităţii la făt. Alte studii efectuate pe şobolani şi iepuri cărora li s-a administrat parenteral tobramicină în doze de până la 100 mg/kg/zi (de 400 ori mai mari decât doza clinică maximă) au demonstrat absenţa efectelor negative asupra fertilităţii sau fetusului.

  TOBREX se va administra în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial de acţiune asupra fătului.

  Nu au fost efectuate studii pentru evaluarea potenţialului carcinogen al tobramicinei.

 • Denumire Comuna Internationala Tobramycinum
  Forma prezentare PICATURI OFT.SOL.
 • Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

  Scrie o recenzie

  TOBREX 3 mg/ml x 1

  TOBREX 3 mg/ml x 1

  Tratamentul infecţiilor externe ale ochiului şi anexelor sale, cauzate de microorganisme sensibile la tobramicină la adulţi şi copii cu vârsta de 1 an sau peste.

30 alte produse in aceeasi categorie: